Praktiske oplysninger
Horne Tistrup Aftenskole dækker området omkring Horne, Tistrup og opland i Varde Kommune.
Kurserne forgår på den adresse, der står på holdet.

ALLE kan deltage i kurserne
Af hensyn til lærere og kursets start, bedes du tilmelde dig hurtigt, dog senest 2 uger inden kursusstart.

Deltagerbetaling senest 14 dage før kursets start.

Tilmelding og betaling på de enkelte hold, klik på det hold, du ønsker at gå på.


Mobil: 29 25 81 64 eller på mail: forening@hornetistrupaftenskole.dk


Arrangementerne under F&F og FTF er planlagt af bestyrelserne for Familie og Fritid i Horne og Familie, Trivsel og Fritid i Tistrup. Henvendelse til de to formænd: 

F&F: Formand Bente Dinesen. Mail: b.dinesen@bbsyd.dk. Mobil: 21787655.

 

FTF: Formand Birthe Helene Nielsen. Mail: bhjnielsen@gmail.com. Mobil: 51764846.