Opdateret: 9. januar 2024

Virksomhedsoplysninger

Horne Tistrup Aftenskole

CVR-nr.: 29560846

Kontaktoplysninger

Agervej 14, 6862 Tistrup

29258164

forening@hornetistrupaftenskole.dk

Tilmelding

Tilmelding kan ske på skolens hjemmeside www.hornetistrupaftenskole.dk , eller ved henvendelse på mail: forening@hornetistrupaftenskole.dk

Tilmeldingen er registreret, når du har modtaget en bekræftelse. Se punktet Bekræftelser.

Venteliste

Det markeres med ’Venteliste’, hvis der ikke er flere ledige pladser på holdet. Du kan stadig tilmelde dig og komme på venteliste. Du vil blive kontaktet direkte, hvis der bliver en ledig plads eller tilsvarende hold oprettes.

Priser

Pris for deltagelse er anført de enkelte hold.

Udgifter til materialer

Udgifter til materialer indgår i kursusprisen, medmindre andet er angivet.

Betaling

Betalingsmåder

Ved tilmelding på skolens hjemmeside kan du vælge mellem følgende betalingsmåder:

  • betaling med betalingskort

Der modtages følgende betalingskort: Dankort og  MasterCard

Ved tilmelding ved direkte kontakt til skolen fremsendes faktura [pr. e-mail eller post] med en af følgende betalingsmuligheder:

  • link til betaling med betalingskort

Betaling er først modtaget/registreret, når du modtager Tilmeldingsbekræftelse. Se punktet Bekræftelser.

Betalingsfrist

Overholder du ikke betalingsfristen, vil skolen først forsøge at tildele den reserverede plads til en person på ventelisten. Såfremt den reserverede plads ikke kan afsættes til en person på ventelisten, fastholder skolen kravet om betaling over for dig.

Anden betaler

Der er mulighed for at vælge, at en anden person end kursusdeltageren skal betale. Vælges ’Anden betaler’, vil deltager modtage reservations-/tilmeldingsbekræftelse, mens betaler vil modtage kvittering/faktura. Se punktet Bekræftelser.

Bekræftelser

Afhængig af betalingsmetode fremsendes mails med bekræftelser og faktura/kvitteringer vedhæftet som PDF.

Bekræftelserne indeholder oversigt over kursets mødedatoer og -tid samt information om underviser og undervisningssted.

Vælger du ’Anden betaler’, vil deltager modtage reservations-/tilmeldingsbekræftelse, mens betaler vil modtage faktura/kvittering, jf. punktet Anden betaler

Tilmelding på hjemmeside – betaling med det samme (betalingskort/MobilePay Online)

Ved tilmelding på hjemmesiden med samtidig betaling med betalingskort/MobilePay Online fremsendes to separate mails med vedhæftet PDF:

  • Tilmeldingsbekræftelse
  • Faktura (Kvittering)

Når betaling er registreret, sendes en mail med vedhæftet Tilmeldingsbekræftelse.

Tilmelding er bindende

Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret gælder ikke for tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode, tjenesteydelsen skal udføres jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2, nr. 12). Skolens kurser og arrangementer er omfattet af denne undtagelse. Du har derfor ikke fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven, og din tilmelding er bindende.

Skolen tilbyder dog afmeldingsmulighed op til 2 uger før første mødegang mod et gebyr på 100 kr.

Skolen tilbyder desuden gebyrfri afmelding, såfremt skolen efter din tilmelding foretager væsentlige ændringer af hele kursusforløbet i forhold til kursusbeskrivelsen. Se også punktet Forbehold for mindre ændringer.

Ved afmelding senere end 2 uger før første mødegang tilbagebetales ikke.

Udeblivelse anses ikke som afmelding og giver ikke ret til tilbagebetaling. Ved afmelding til et igangværende forløb tilbagebetales ikke.

Manglende betaling anses ikke som afmelding. Du er derfor forpligtet til at betale det fulde beløb for kurset, idet tilmelding er bindende.

Afmelding skal ske ved direkte henvendelse til skolen på mobil 29258164 Helle Brun, aftenskoleleder.

Aflysning af kurset

Skolen forbeholder sig retten til at aflyse et kursus i tilfælde af for få tilmeldinger, undervisers forfald eller manglende adgang til relevant undervisningssted. I tilfælde af aflysning vil indbetalt deltagerbetaling blive tilbagebetalt. Der forsøges evt. først med udskudt startdato. Tilmeldte deltagere får direkte besked herom. 

Forbehold

Vi tager forbehold for mindre ændringer i det annoncerede kursusindhold og kursusforløb. Sådanne mindre ændringer kan for eksempel være visse ændringer af kursusindhold, aflysning eller flytning af enkelte mødegange, f.eks. ved sygdom hos underviser (vikar eller erstatningsundervisning), lokaleændring, udsættelse af dato for kursusstart eller -slut og lignende.

I tilfælde af aflyst undervisningsgang vil du som udgangspunkt blive tilbudt erstatningsundervisning eller tilbagebetaling.

Er du forhindret i deltagelse i erstatningsundervisning, eller ønsker du ikke at deltage som følge af mindre ændringer, berettiger det ikke til tilbagebetaling.

Hvis skolen bliver forhindret i at afholde kurset/arrangementet efter holdstart som følge af uforudsete, udefrakommende begivenheder uden for skolens umiddelbare kontrol (”Force Majeure”), vil skolen som udgangspunkt forsøge at tilbyde erstatningsundervisning, når Force Majeure-situationen er ophørt. Såfremt skolen ikke kan tilbyde erstatningsundervisning efter Force Majeure situationens ophør, er du berettiget til hel/delvis tilbagebetaling.

Vi tager forbehold for trykfejl i kursusbeskrivelser og øvrigt indhold på hjemmeside/i katalog.

 

Deltagere fra andre kommuner skal oplyse CPR-nr.

Alle, uanset bopælskommune, kan tilmelde sig skolens kurser, men deltagere med bopæl uden for skolens/afdelingens tilhørskommune skal oplyse fuldt cpr-nummer ved tilmelding. Information om udenbysdeltagere videregives til skolens/afdelingens tilhørskommune til brug for mellemkommunal refusion med deltagerens hjemmekommune. Der henvises i øvrigt til skolens persondata politik.

Reklamationsret og klagemulighed

Købelovens regler gælder ikke tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret.

Lever undervisningen/arrangementet ikke op til dine forventninger, håber vi, du vil henvende dig direkte til skolen på mobil 29258164 Helle Brun, aftenskoleleder

Der er også mulighed for at indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby - via www.forbrug.dk.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage: www.ec.europa.eu/odr. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal skolens e-mail-adresse forening@hornetistrupaftenskole.dk angives.

Persondatapolitik

Se skolens persondatapolitik her https://www.hornetistrupaftenskole.dk/om-os/persondatapolitik

 

Praktiske oplysninger

Se øvrige praktiske oplysninger her https://www.hornetistrupaftenskole.dk/om-os/praktiske-oplysninger