Bestyrelsen

Horne Tistrup Aftenskole ledes af en bestyrelse.

Formand er Bente Dinesen, Horne. Telefon 21787655

Næstformand er Birthe Helene Johanne Nielsen, Tistrup. Telefon 51764846.

Administration: 

Aftenskoleleder:

Helle Barslund Brun, Tistrup. Telefon 29258164
Lise Jeppesen, kasserer.

Bente Dinesen

Formand

Birthe Helene Nielsen

Næstformand